eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatološka klinika Osmeh

Mi smo stručnjaci iz svih oblasti stomatologije, okupljeni na jednom mestu. Radimo na Stomatološkom Fakultetu u Pančevu. Naš Fakultet je akreditovana zdravstvena, naučna i obrazovna ustanova koja se nalazi u Pančevu, na petnaestak minuta vožnje od Beograda. Stomatološke ordinacije naše klinike se nalaze u okviru prostora Fakulteta.

Nudimo Vam sve vrste stomatoloških usluga:

  • preventivna stomatologija
  • dentalna patologija i endodoncija
  • stomatološka protetika
  • parodontologija i oralna medicina
  • ortopedija vilica
  • oralna hirurgija i implantologija
  • maksilofacijalna hirurgija
  • laserska stomatologija

Vlastimir Petrović
Vlastimir Petrović
Marjan Marjanović
Marjan Marjanović
Živorad Nikolić
Živorad Nikolić
Danimir Jevremović
Danimir Jevremović
Nenad Borotić
Nenad Borotić
Irena Melih
Irena Melih
Ankica Jakovljević
Ankica Jakovljević
Dragana Pešić
Dragana Pešić
Maja Pavlović
Maja Pavlović
Katarina Kalevski
Katarina Kalevski