eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Keramičke fasete

Keramičke fasete su tanke ljuspice od keramike koje se trajno i adhezivno cementiraju na prethodno pripremljene zubne strukture. Služe za korekciju oblika, položaja i boje vidljive površine zuba.

U odnosu na bilo koji drugi materijal keramika se izdvaja kao estetski najprihvatlјivije i, po trajnosti, najdugotrajnije rešenje za primenu kod keramičkih faseta. Keramika pokazuje visoke estetske odlike kao i dobro ponašanje u uslovima usne šuplјine. Keramički sistemi su se pobolјšali zadnjih decenija, na način da je njihovo polјe indikacija u značajnoj meri prošireno. Više porcelanskih materijala se može koristiti u izradi keramičkih faseta. Svojim karakteristikama svaka od njih se izdvaja svojim prednostima i manama: staklo keramika, presovana keramika i kompjuterski dizajnirana i proizvedena krunica.

Keramičke fasete

Keramičke fasete

Danas keramičke nadoknade predstavljaju restorativni estetski izbor u velikom broju slučajeva u kojem bi do nedavno bile izrađene potpune fiksne nadoknade - krunice. Kod estetski neprihvatljivih zuba sanacija ovom vrstom restauracije nudi prirodan estetski rezultat sa minimalnim brušenjem.

Keramičke fasete postale su estetska alternativa keramičkim i metalo-keramičkim krunicama. Ove nadoknade poseduju odličan tkivni odgovor, ostvaruju prirodnu fluorescenciju i apsorpciju. Reflektuju i propuštaju svetlost podjednako dobro kao i prirodna zubna supstanca.

Prednost keramičke fasete jeste minimalna reakcija gingive, gde glatki i polirani rubovi doprinose parodontalnom i oralnom zdravlju. Biološki su prihvatljive zbog pojačane hemijske stabilnosti, smanjene citotoksičnosti i umanjenog rizika od pojave iritacija ili osetljivosti. Tehnika nagrizanja, silanizacija i upotreba adhezivnih cemenata omogućila je izradu čvrstih i dugotrajnih nadoknada.

Keramičke fasete u odnosu na kompozitne ljuspice

Trajnost kompozita je diskutabilna zbog sklonosti diskoloracijama, rubnim frakturama i trošenju. Biokompatibilnost i neporozna površina keramičkog materijala koja sprečava nakupljanje plaka omogućavaju keramičkoj ljuspici odlično funkcionalno i estetsko rešenje. Kompozitne fasete su dobra finansijska alternativa keramičkim ljuspicama.

Keramika koja se koristi u stomatologiji predstavlja materijal nemetalne, neorganske strukture, primarno sastavljen od jedinjenja (najčešće) kiseonika i jednog ili više metalnih ili semimetalnih elemenata kao što su: aluminijum, kalcijum, litijum, magnezijum, fosfor, kalijum, silicijum, natrijum, cirkonijum i titanijum. Keramika se smatra najstarijim materijalom koji je ljudski rod svojim umom i rukom stvorio.

Keramički materijali su tvrdi i krti, pokazuju velike vrednosti čvrstoća na pritisak, male vrednosti čvrstoća na istezanje, imaju malu žilavost, posebno u poređenju sa drugim gradivnim materijalima u stomatologiji (metali, legure). Biokompatibilni su i hemijski stabilni.

Keramičke fasete ili viniri predstavljaju najlepši način da se postigne željena promena u izgledu pacijenta. To mišljenje je utemeljeno na činjenici da je „biološka cena“ takvog rada minimalna ili čak nikakva (viniri se mogu postaviti i na nebrušene zube), a promena koja nastaje je često „totalna“. Postavljajući staklastu keramiku debljine od 0,3mm do 1mm pacijenti mogu dobiti svetliji, pravilniji i prirodno atraktivniji osmeh. Postavljanje keramičkih faseta zahteva preciznost, veštinu, talenat i umetničku viziju krajnjeg ishoda od strane stomatologa. U vrlo tankom sloju keramike moraju se sabrati sve optičke karakteristike koje želimo da ukomponujemo u konačni izgled zuba. Dinamične promene u tehnologiji materijala za izradu zahtevaju i stalnu edukaciju i usavršavanje celog terapeutskog tima.

Keramička faseta

Keramička faseta

Situacije u kojima je poželjna primena keramičkih faseta

 • korekcije boje usled posledica tetraciklinske prebojenosti, fluoroze ili endodontskog prebojavanja;
 • korekcije oblika i položaja zuba;
 • zatvaranje dijastema;
 • preloma zuba;
 • korekcija gubitka gleđi (erozije, atricije, abrazije, malformacije);
 • korekcija nepravilnog zagrižaja.
Restauracija krunične frakture zuba

Restauracija krunične frakture zuba

Kada treba izbegavati fasete?

Iako su indikacije za upotrebu keramičkih faseta brojne, postoje i ograničenja kada ne možemo da računamo na ovaj vid protetskog zbrinjavanja. I to u sledećim slučajevima:

 • u slučajevima kada je mala površina površina gleđi, treba izbegavati zbrinjavanje zuba fasetom. Klinička praksa pokazuje da zubi čija površina je sa više od 30 % prekrivena dentinom, jesu nepodobni za aplikaciju faseta. tj.mogućnost komplikacija je mnogo veća.
 • aplikacija fasete na zubu čija je incizalna ivica prekrivena dentinom, ovo je česta pojava kod pacijenata koji pate od bulimije.
 • kod suviše jake i izražene tetraciklinske prebojenosti zuba, zbog nemogućnosti da se dobije prirodna svetla nijansa usled jake prozirnosti tamne boje zuba ispod fasete.
 • mandibularni zubi, koji usled svoje male veličine i tanke gleđi predstavlјaju relativnu kontraindikaciju.
 • velike rotacije koje prilikom brušenja otkrivaju velike površine dentina
 • bruksizam, jer kod ovog stanja fasete su u stalnom riziku od frakture zbog stalnog dejstva jakih sila. U slučaju stavlјanja faseta kod pacijenata sa ovom navikom, splint je strogo indikovan.
 • pojedinačna keramička faseta na zubu sa izuzetno promenjenom bojom;
 • postojanje karijesa i stalnih ispuna;
 • loša oralna higijena.